ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Trip365.gr (Μαιδανοπουλος Σωτ.Μον.Επε.)και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε. 

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για 24 μηνες. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην/στον Τrip365.gr (Μαιδανοπουλος Σωτ.Μον.Επε.) 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την Τrip365.gr (Μαιδανοπουλος Σωτ.Μον.Επε.)θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τrip365.gr (Μαιδανοπουλος Σωτ.Μον.Επε.)