Αλλαγή εισιτηρίων

Αλλαγή εισιτηρίων

 

Η δυνατότητα αλλαγής ενός αεροπορικού εισιτηρίου καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους ο trip365.gr δεν έχει καμία επιρροή.

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής μίας αεροπορικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα αλλαγής του επιλεγμένου αεροπορικού εισιτηρίου, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το trip365.gr εάν επιθυμεί αλλαγή, αλλιώς δεν δύναται να τροποποιήσει κάποια κράτηση.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς και όλα τα προβλεπόμενα των ναύλων και τους περιορισμούς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει όλα τα σκέλη του εισιτηρίου του,  υποχρεούται να επικοινωνήσει με το trip365.gr για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της κάθε αεροπορικής εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εκδόσει εισιτήριο και προκύψει κάποια αλλαγή, η trip365.gr αλλάζει σύμφωνα με τους όρους και τiς χρεώσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας. Το κόστος υπηρεσίας για κάθε αλλαγή ή ακύρωση εσωτερικού ή εξωτερικού ναύλου ανέρχεται στα 20€.