Ακύρωση εισιτηρίων

Ακύρωση εισιτηρίων

 

Η δυνατότητα ακύρωσης ενός αεροπορικού εισιτηρίου καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους ο trip365.gr δεν έχει καμία επιρροή.

 

Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση ακύρωσης μίας αεροπορικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

 

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης του επιλεγμένου αεροπορικού εισιτηρίου, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως το trip365.gr εάν επιθυμεί ακύρωση, αλλιώς δεν δύναται να ακυρώσει  κάποια κράτηση.

 

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς και όλα τα προβλεπόμενα των ναύλων και τους περιορισμούς.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης αγοράσει εισιτήριο μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών και επιθυμεί να μην πραγματοποιήσει όλα τα σκέλη του εισιτηρίου του,  υποχρεωούται να επικοινωνήσει με το trip365.gr για να ενημερωθεί εάν αυτό είναι εφικτό σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους της κάθε αεροπορικής εταιρείας.

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης εκδόσει εισιτήριο και προκύψει κάποια ακύρωση, η trip365.gr ακυρώνει σύμφωνα με τους όρους και της χρεώσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας. Το κόστος υπηρεσίας για κάθε αλλαγή ή ακύρωση εσωτερικού ή εξωτερικού ναύλου ανέρχεται στα 20€.

 

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο χρήστη εξαρτάται από τη διαδικασία που εφαρμόζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία και κατά κανόνα διαρκεί από 30 έως και 50 ημέρες. Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση ή επιπλέον διαδικασίες από την αεροπορική εταιρεία,ενδέχεται η πίστωση να υπερβεί το παραπάνω χρονικό περιθώριο.

 

Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας καθώς και τα έξοδα πιστωτικής κάρτας, σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφονται.